Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Na stiahnutie


"Stankovské zvesti" - obecné noviny

Prejdite na novú podsekciu http://stankovany.sk/udalosti-v-obci/stankovske-zvesti

Povinne zverejnené dokumenty samosprávy

Prejdite na novú podsekciu http://stankovany.sk/obecny-urad/zmluvy-faktury-objednavky .

Dokumenty pre občanov

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na DVB-T

ziadost-o-prispevok-dvbt.pdf Stiahnuté: 153x

Zábavná pyrotechnika - upozornenie

pyrotechnika.pdf Stiahnuté: 191x

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia v obci Stankovany

oznámenie o usporiadaní kult. akcie.docx Stiahnuté: 141x

Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja Obce Stankovany na roky 2016 - 2020

phsr_obce_stankovany 2016_2020 1.docx Stiahnuté: 104x

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)

Tlačivo - žiadosť o zápis do evidencie SHR.rtf Stiahnuté: 23x

"Stankovček" - občasník ZŠ s MŠ Stankovany

Stankovček December 2010

stankovcek_2010_12.pdf Stiahnuté: 243x

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok platný od 11.12.2016 do 09.12.2017

img_20170307_093638.jpg Stiahnuté: 112x

Zverejnenie došlých faktúr

Zverejnené faktúry - rok 2016

pdf_faktury2016.pdf Stiahnuté: 181x

Zverejnené faktúry - rok 2015

pdf_faktury2015.pdf Stiahnuté: 167x

Zverejnené faktúry - rok 2014

pdf_faktury.pdf Stiahnuté: 148x

Zverejnené objednávky ZŠ s MŠ Stankovany - rok 2016

obj_2016zs.pdf Stiahnuté: 149x

Zverejnené faktúry ZŠ s MŠ Stankovany - rok 2016

pdf_2016zs.pdf Stiahnuté: 143x

Rôzne dokumenty samosprávy

Rozpočet Obce Stankovany na roky 2017 - 2019

rozpočet na rok 2017-2019.xls Stiahnuté: 106x

Záverečný účet obce za rok 2015

zaverecny_ucet_2015.pdf Stiahnuté: 133x

Rozpočet Obce Stankovany na roky 2016 - 2018

rozpocet_2016-2018.xls Stiahnuté: 144x

Záverečný účet obce za rok 2014

zaverecny_ucet_2014.pdf Stiahnuté: 139x

Rozpočet Obce Stankovany na roky 2015 - 2017

rozpocet_2015-2017.xls Stiahnuté: 142x

Záverečný účet obce za rok 2013

zaverecny_ucet_2013.pdf Stiahnuté: 148x

Rozpočet Obce Stankovany na roky 2014 - 2016

rozpocet_2014-2016.xls Stiahnuté: 134x

Plán kontrol na I. polrok 2014

plan_kontrol_1_polrok_2014.doc Stiahnuté: 135x

Stránka