Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 2016

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.02.2018

Darovacia zmluva č.p.: ZBH7-77-019/2017

Ev. č. 078

Neuvedené

Obec Stankovany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

05.01.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Ev. č. 005

100,00 EUR jednosto

Obec Stankovany

Súkromná základná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu

15.12.2017

Kúpna zmluva č. RK-STANKOVANY-LV2411-2017/1

Ev. č. 578

7 639,52 EUR

SGI, s.r.o.

Obec Stankovany

15.12.2017

Dodatok č. 8 ku Zmluve zo dňa 01.01.2003

Ev. č. 579

2 790,48 EUR

Obec Stankovany

Mesto Ružomberok

23.11.2017

DOHODA číslo 13/§52/2017/NP VAOTP-3 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS v obci

Ev. č. 547

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Stankovany

20.11.2017

DOHODA č. 17/24/010/25 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Ev. č. 536

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Stankovany

13.11.2017

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Ev. č. 524

590,00 EUR päťstodeväťdesiat

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Stankovany

06.11.2017

Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Ev. č. 513

65,00 EUR šesťdesiatpäť

Obec Stankovany

Miloš Huntoš

28.09.2017

Zmluva o spolufinancovaní realizácie kanalizácie č. IP2017/Stankovany/kanál

Ev. č. 457

7 000,00 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Obec Stankovany

14.08.2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Ev. č. 336

určená znaleckým posudkom

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Obec Stankovany

28.07.2017

Darovacia zmluva

Ev. č. 318

2 000,00 EUR

Obec Stankovany

Obec Stankovany

28.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/L/50

Ev. č. 317

1 100,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Stankovany

21.06.2017

Zmluva č. 37572 poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Ev. č. 281

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Stankovany

21.06.2017

Zmluva č. 37571 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Ev. č. 280

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Stankovany

12.05.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Ev. č. 229

2 027,00 EUR

Obec Ľubochňa

Obec Stankovany

09.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 68/L/OK-2017

Ev. č. 223

500,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Stankovany

02.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Ev. č. 211

450,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Stankovany

Obec Stankovany

28.04.2017

Dohoda č. 05/§52/2017/NPPZVAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku

Ev. č. 207

1 006,08 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Stankovany

25.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Ev. č. 204

450,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Rojkov

Obec Stankovany

21.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Ev. č. 200

4 000,00 EUR

Futbalový klub Sokol Stankovany,034 92,Stankovany

Obec Stankovany

21.04.2017

Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

Ev. č. 199

Neuvedené

Národný bezpečnostný úrad

Obec Stankovany

12.04.2017

Zmluva o dielo

Ev. č. 188

8 750,77 EUR

Obec Stankovany

Koplast, s.r.o.

11.04.2017

Zmluva o dielo

Ev. č. 185

9 490,00 EUR

Obec Stankovany

Michal Slaný

06.04.2017

Zmluva o poskytovaní technickej služby číslo 2017029

Ev. č. 183

Neuvedené

Obec Stankovany

Dušan Oparty - SPIN

31.03.2017

Dodatok č. 2 k Dohode č. 17/§52/2016/ŠR zo dňa 24.10.2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

Ev. č. 173

Neuvedené

Obec Stankovany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: