Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 2016

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.08.2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Ev. č. 336

určená znaleckým posudkom

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Obec Stankovany

28.07.2017

Darovacia zmluva

Ev. č. 318

2 000,00 EUR

Obec Stankovany

Obec Stankovany

28.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/L/50

Ev. č. 317

1 100,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Stankovany

21.06.2017

Zmluva č. 37572 poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Ev. č. 281

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Stankovany

21.06.2017

Zmluva č. 37571 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Ev. č. 280

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Stankovany

12.05.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Ev. č. 229

2 027,00 EUR

Obec Ľubochňa

Obec Stankovany

09.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 68/L/OK-2017

Ev. č. 223

500,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Stankovany

02.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Ev. č. 211

450,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Stankovany

Obec Stankovany

28.04.2017

Dohoda č. 05/§52/2017/NPPZVAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku

Ev. č. 207

1 006,08 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Stankovany

25.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Ev. č. 204

450,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Rojkov

Obec Stankovany

21.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Ev. č. 200

4 000,00 EUR

Futbalový klub Sokol Stankovany,034 92,Stankovany

Obec Stankovany

21.04.2017

Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

Ev. č. 199

Neuvedené

Národný bezpečnostný úrad

Obec Stankovany

12.04.2017

Zmluva o dielo

Ev. č. 188

8 750,77 EUR

Obec Stankovany

Koplast, s.r.o.

11.04.2017

Zmluva o dielo

Ev. č. 185

9 490,00 EUR

Obec Stankovany

Michal Slaný

06.04.2017

Zmluva o poskytovaní technickej služby číslo 2017029

Ev. č. 183

Neuvedené

Obec Stankovany

Dušan Oparty - SPIN

31.03.2017

Dodatok č. 2 k Dohode č. 17/§52/2016/ŠR zo dňa 24.10.2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

Ev. č. 173

Neuvedené

Obec Stankovany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

20.03.2017

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 13.02.2017

Ev. č. 156

25,08 EUR

Obec Stankovany

Marta Škutová

21.02.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 111/2015 uzavretej dňa 23.06.2015

Ev. č. 097

145 356,54 EUR

E-RAN Slovakia spol. s r.o.

Obec Stankovany

21.02.2017

Zmluva o dielo

Ev. č. 096

850,00 EUR

Regiolux, s.r.o.

Obec Stankovany

16.02.2017

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

Ev. č. 087

1,00 EUR

Obec Stankovany

Marián Gašper a manž. Lucia

13.02.2017

Kúpna zmluvy uzavretá podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Ev. č. 084

25,08 EUR

Obec Stankovany

Marta Škutová

01.02.2017

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 18.12.2016

Ev. č. 048

0,00 EUR

Obec Stankovany

Eva Božeková

30.01.2017

Zmluva č. 2011001 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Občianskeho zákonníka

Ev. č. 044

141,00 EUR

Obec Stankovany

RILINE, s.r.o.

20.01.2017

Kúpna zmluva uzavretá podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Ev. č. 025

689,53 EUR

Marta Schniererová

Obec Stankovany

29.12.2016

Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. OZ

Ev. č. 709

13,00 EUR

Obec Stankovany

Eva Božeková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: