Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 20. 10. 2019
18 °C 10 °C
pondelok 21. 10. 18/9 °C
utorok 22. 10. 19/10 °C
streda 23. 10. 19/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo Mobilná aplikácia

Google play

App Store

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015 Stiahnuté: 17x

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 15x

VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stankovany Stiahnuté: 19x

VZN č. 1/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 21x

VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 Stiahnuté: 142x

VZN č. 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 108x

Dodatok č. 2 k VZN obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 105x

Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Stankovany č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 103x

VZN obce Stankovany č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 168x

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 299x

VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom Stiahnuté: 430x

VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku Stiahnuté: 438x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom Stiahnuté: 556x

VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 354x

VZN č. 3/2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 387x

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 513x

VZN č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru Stiahnuté: 337x

VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania Stiahnuté: 311x

VZN č. 5/2013 o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 326x

VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z Stiahnuté: 305x

Stránka