Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 2. 2019
jasno 7 °C -9 °C
streda 20. 2. zatazenosesnezenim 2/-2 °C
štvrtok 21. 2. zatazenosesnezenim 3/-1 °C
piatok 22. 2. oblacnosdestem 4/-8 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo Mobilná aplikácia

Google play

App Store

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 Stiahnuté: 32x

VZN č. 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 26x

Dodatok č. 2 k VZN obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 30x

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 24x

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stankovany č. 5 /2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 Stiahnuté: 82x

Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Stankovany č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 39x

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN Obce Stankovany č. 1/2018 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 70x

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 45x

Návrh VZN č. 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 39x

VZN obce Stankovany č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 102x

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 106x

VZN č. 1/2018 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 158x

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 229x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015 Stiahnuté: 433x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 2/2015 Stiahnuté: 332x

VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom Stiahnuté: 364x

VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku Stiahnuté: 354x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom Stiahnuté: 417x

VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 284x

VZN č. 3/2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 300x

Stránka