Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 18. 8. 2019
24 °C 15 °C
pondelok 19. 8. 26/14 °C
utorok 20. 8. 23/13 °C
streda 21. 8. 16/13 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo Mobilná aplikácia

Google play

App Store

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN č. 1/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 7x

VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 Stiahnuté: 117x

VZN č. 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 86x

Dodatok č. 2 k VZN obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 88x

Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Stankovany č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 87x

VZN obce Stankovany č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 155x

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 164x

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 286x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015 Stiahnuté: 495x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 2/2015 Stiahnuté: 393x

VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom Stiahnuté: 418x

VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku Stiahnuté: 413x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom Stiahnuté: 501x

VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 339x

VZN č. 3/2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 368x

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 481x

VZN č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru Stiahnuté: 326x

VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania Stiahnuté: 292x

VZN č. 5/2013 o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 311x

VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z Stiahnuté: 291x

Stránka