Aktuálne počasie

dnes, piatok 20. 7. 2018
18 °C 13 °C
sobota 21. 7. 20/9 °C
nedeľa 22. 7. 20/12 °C
pondelok 23. 7. 22/14 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo Mobilná aplikácia

Google play

App Store

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 21x

VZN obce Stankovany č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 26x

VZN č. 1/2018 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 23x

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 Stiahnuté: 82x

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 142x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015 Stiahnuté: 332x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 2/2015 Stiahnuté: 247x

VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom Stiahnuté: 281x

VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku Stiahnuté: 260x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom Stiahnuté: 305x

VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 204x

VZN č. 3/2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 207x

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 325x

VZN č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru Stiahnuté: 204x

VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania Stiahnuté: 185x

VZN č. 5/2013 o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 205x

VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z Stiahnuté: 197x

VZN č. 1/2013 Obce Stankovany o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 209x

VZN č. 2/2012 o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu Stiahnuté: 188x

VZN č. 8/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Stiahnuté: 194x

Stránka