Aktuálne počasie

dnes, pondelok 10. 12. 2018
zatazenosesnezenim 3 °C -1 °C
utorok 11. 12. zatazenosesnezenim 0/-2 °C
streda 12. 12. zatazenosesnezenim -2/-4 °C
štvrtok 13. 12. zatazenosesnezenim 0/-3 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo Mobilná aplikácia

Google play

App Store

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stankovany č. 5 /2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 Stiahnuté: 24x

Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Stankovany č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 17x

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN Obce Stankovany č. 1/2018 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 20x

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 20x

Návrh VZN č. 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 23x

VZN obce Stankovany č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 81x

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 80x

VZN č. 1/2018 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 86x

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 Stiahnuté: 136x

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 200x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015 Stiahnuté: 403x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 2/2015 Stiahnuté: 310x

VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom Stiahnuté: 333x

VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku Stiahnuté: 322x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom Stiahnuté: 374x

VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 258x

VZN č. 3/2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 266x

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 412x

VZN č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru Stiahnuté: 262x

VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania Stiahnuté: 240x

Stránka