Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 2. 2020
1 °C -4 °C
piatok 21. 2. 0/-4 °C
sobota 22. 2. 2/-4 °C
nedeľa 23. 2. 3/1 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo Mobilná aplikácia

Google play

App Store

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 Stiahnuté: 25x

VZN č. 3/2019 o užívaní verejných priestranstiev v obci Stankovany Stiahnuté: 19x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015 Stiahnuté: 59x

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 44x

VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stankovany Stiahnuté: 44x

VZN č. 1/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 70x

VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 Stiahnuté: 198x

VZN č. 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 131x

Dodatok č. 2 k VZN obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 147x

Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Stankovany č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 124x

VZN obce Stankovany č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 190x

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 325x

VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom Stiahnuté: 459x

VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku Stiahnuté: 467x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom Stiahnuté: 616x

VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 378x

VZN č. 3/2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 416x

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 571x

VZN č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru Stiahnuté: 366x

VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania Stiahnuté: 347x

Stránka