Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 9. 2018
13 °C 9 °C
pondelok 24. 9. 9/4 °C
utorok 25. 9. 5/1 °C
streda 26. 9. 13/3 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo Mobilná aplikácia

Google play

App Store

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 52x

VZN obce Stankovany č. 3/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 57x

VZN č. 1/2018 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stankovany Stiahnuté: 56x

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 Stiahnuté: 110x

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Stankovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2015 Stiahnuté: 173x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany Trhový poriadok č. 3/2015 Stiahnuté: 364x

Dodatok č. 1 k VZN obce Stankovany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 2/2015 Stiahnuté: 283x

VZN č. 8/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom Stiahnuté: 308x

VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku Stiahnuté: 297x

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom Stiahnuté: 338x

VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 233x

VZN č. 3/2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 241x

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov Stiahnuté: 378x

VZN č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru Stiahnuté: 234x

VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania Stiahnuté: 211x

VZN č. 5/2013 o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 237x

VZN č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z Stiahnuté: 223x

VZN č. 1/2013 Obce Stankovany o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 234x

VZN č. 2/2012 o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu Stiahnuté: 219x

VZN č. 8/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Stiahnuté: 242x

Stránka