Menu
Obec Stankovany
Stankovanyokr. Ružomberok

Vyvlastňovanie

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/003242-005/ZAJ - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku" zo dňa 06.03.2024>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/003200-006/ZAJ - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku" zo dňa 21.02.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/003261-006/ZAJ-zast. - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku" zo dňa 05.02.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/003262-007/ZAJ - "Miestna cesta 007 od Školy po Polomku" zo dňa 05.02.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/003261-007/ZAJ - "Miestna cesta 007 od Školy po Polomku" zo dňa 05.02.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/003262-009/ZAJ - "Miestna cesta 007 od Školy po Polonku" zo dňa 06.02.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/003241-006/ZAJ - "Miestna cesta 007 od Školy po Polomku" zo dňa 05.02.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/003264-012 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku" zo dňa 02.02.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/004853-004/ZAJ - "006 cesta od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 18.01.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/036244-004/ZAJ - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" zo dňa 11.01.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/003264-009/ZAJ-zast. - "Miestna cesta 007 od Školy na Polonku" zo dňa 10.01.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/003804-005 - "Miestna cesta Tomaň – Kráľová" zo dňa 09.01.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2024/003804-004-ZAJ-zast. - "Miestna cesta Tomaň – Kráľová" zo dňa 09.01.2024>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006554-008 - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 20.11.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006553-005 - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 20.11.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/036188-004 - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" zo dňa 13.11.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/005444-011/ZAJ - "Miestna cesta Rojkov - Šiare" zo dňa 23.10.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/010401-009 - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 03.10.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomáň - Kráľová" zo dňa 14.09.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Tomáň - Kráľová" zo dňa 14.09.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomaň - Kráľová" - 8. časť zo dňa 14.09.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "Tomaň - Kráľová" zo dňa 14.09.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "006 cesta od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 13.09.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomaň - Kráľová" zo dňa 11.09.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "006 cesta od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 11.09.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Tomáň - Kráľová" zo dňa 11.09.2023>>

<<Oprava Rozhodnutia OU-ZA-OVBP2-2023/006565-008/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Lackovi Mudajovi" zo dňa 05.09.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 10.08.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 10.08.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 09.08.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 09.08.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 09.08.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 09.08.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/007169-006 - "Od Železničného priecestia k Mgr. Lackovi Mudajovi" zo dňa 08.08.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006596-005 - "Od Železničného priecestia k Mgr. Lackovi Mudajovi" zo dňa 08.08.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/036240-004 - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" 7. časť zo dňa 07.08.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/036159-004- "Miestna cesta - MK 19, MK 20, MK27 Tomaň - Kráľová" zo dňa 03.08.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/036215-004/AJA- "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" zo dňa 01.08.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/036212-004/AJA- "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" zo dňa 01.08.2023>>

<<Rozhodnutie o zastavení konania OU-ZA-OVBP2-2023/036142-004/DAA - "Miestna cesta ROJKOV - ŠIARE MK04, MK03 a MK02" zo dňa 17.07.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/013472-004/GAL- "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" zo dňa 20.07.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Miestna cesta - MK 19, MK 20, MK27 Tomaň - Kráľova" 7. časť zo dňa 12.07.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Miestna cesta - MK 19, MK 20, MK27 Tomaň - Kráľová" zo dňa 12.07.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a upustení od ústneho pojednávania - "Miestna cesta MK19, MK20, MK27 Tomaň - Kráľová" zo dňa 12.07.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" zo dňa 12.07.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/026247-010/KUL - "006 cesta od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 11.07.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/026247-011/KUL - "006 cesta od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" 2. časť zo dňa 11.07.2023>>

<<Oprava rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2023/006552-010/KUL zo dňa 17.04.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová" zo dňa 03.07.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová" zo dňa 03.07.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a upustení od ústneho pojednávania - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" zo dňa 03.07.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" zo dňa 03.07.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006273-008 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 26.06.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomaň - Kráľová" zo dňa 22.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006273-007 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 26.06.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "Tomaň - Kráľová" zo dňa 22.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006601-008 - "Miestna cesta MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 24.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006274-007 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 01.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/011127-004/KUL - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová" zo dňa 17.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006161-007 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 05.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006905-006 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 05.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006161-006 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 05.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/026247-009 - "006 cesta od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 01.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006274-007 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku – MK 25" zo dňa 01.06.2023>>

<<Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - "od školy na Polonku" zo dňa 01.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006274-006 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku – MK 25" zo dňa 01.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/007175-006 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 01.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006154-006 - "007 miestna cesta od Školy po Polomku" zo dňa 29.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006882-006 - "007 miestna cesta od Školy po Polomku" zo dňa 29.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006155-006 - "007 miestna cesta od Školy na Polomku" zo dňa 29.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006272-009 - "007 miestna cesta od Školy na Polomku" zo dňa 29.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/010401-008 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006601-007 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 24.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006601-008 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 24.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006603-006 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 24.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006602-007 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006602-008 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.05.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006272-008 - "007 Od Školy na Polomku" zo dňa 19.05.2023>> 

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/011140-005 - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" 3. časť zo dňa 17.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/011170-004 - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" 4. časť zo dňa 17.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/010427-004 - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" 1. časť zo dňa 17.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/022924-004 - "006 Cesta od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 15.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/007392-007 - "Miestna cesta (MK 17 a MK 19) - 005 od Železničného priecestia k J. Balejovi" zo dňa 11.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006160-006 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 10.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006564-008/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Lackovi Mudajovi" zo dňa 10.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006565-008/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Lackovi Mudajovi" zo dňa 10.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 04.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 03.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 03.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 03.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006569 - "Od Železničného priecestia k Mgr. Lackovi Mudajovi" zo dňa 28.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006568-007/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Lackovi Mudajovi" zo dňa 28.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006269-010 - "007 miestna cesta od školy na Polomku" zo dňa 26.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta 007 cesta od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 24.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/0013478-004/AJA - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová" zo dňa 24.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta 007 cesta od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 24.04.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku – MK 25" zo dňa 26.04.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta 007 cesta od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 17.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006552-010/KUL - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi 1. časť" zo dňa 17.04.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "006 cesta od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 14.04.2023>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006589-004/GAL-zast. - "Miestna cesta 008 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 25.04.2023>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/027370-003/GAL-zast. - "006 Cesta od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 20.04.2023>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006589-004/GAL-zast. - "Miestna cesta 008 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 25.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/0026247-003/KUL - "006 cesta od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 14.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006152-008/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku" zo dňa 12.04.2023>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/007392-005 - "Miestna cesta MK 17 a MK 19 - 005 od Železničného priecestia k J. Balejovi" zo dňa 12.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/004860-006/KUL - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 13.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/007347-005/KUL - "IBV Pod Jasenie Stankovany - miestne komunikácie a inžinierske siete" zo dňa 13.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 20.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 06.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 04.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 03.04.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 03.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 05.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 04.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 04.04.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 29.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 29.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 cesta od školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 29.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 29.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 od školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 27.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 27.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 27.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.03.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006597-005/GAL - "005 miestna cesta od železničného priecestia k J. Balejovi" zo dňa 24.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomaň - Kráľová - 4. časť" zo dňa 20.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomaň - Kráľová - 3. časť" zo dňa 20.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomaň - Kráľová - 2. časť" zo dňa 20.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomaň - Kráľová - 1. časť" zo dňa 20.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie o zastavení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006552-009/KUL - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006551-006/KUL - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006268-011/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006268-006/AJA-zast. - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006269-008/AJA - zast. "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "IBV Pod Jasenie Stankovany - miestne komunikácie a inžinierske siete">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/004860-003/KUL - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „005 od železničného priecestia k J. Balejovi“>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - „005 od železničného priecestia k J. Balejovi">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006551-004 - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006552-005 - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/046477-006/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku">> 

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006601-004 - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006274-003 - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006268-009/AJA-zast. - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006273-003 - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006160-003 - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006161-003 - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006905-003 - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/007175-003 - "Miestna cesta - MK 25 Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/049771-004/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta (MK17 a MK19) - 005 od Železničného priecestia k J. Balejovi">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - „007 miestna cesta od školy na Polonku>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006603-003 - "Miestna cesta - MK 25 Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/007175-003 - "Miestna cesta - MK 25 Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta (MK 17 a MK 19) - 005 od Železničného priecestia k J. Balejovi“>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006268-006/AJA - zast. "007 miestna cesta od školy na Polonku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006601-004 - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta (MK 17 a MK 19) - 005 od Železničného priecestia k J. Balejovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25“>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006569-004/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006565-004/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006565-005/AJA - zast. "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006564-005/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006564-005/AJA - zast. - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006568-003/AJA "Od železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/046477-006/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/049771-006/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „007 cesta od školy na Polomku“>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/046477-005/AJA - zast. - "007 miestna cesta od školy na Polonku">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 miestna cesta od školy na Polonku">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „007 cesta od školy na Polomku“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „007 miestna cesta od školy na Polonku“>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - „007 miestna cesta od školy na Polonku“>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/040136-003 - "ROJKOV - ŠIARE časť 5">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029056-004/ZAJ - "006 cesta od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/028938-007/GAL - "006 cesta od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/030399-005/KUL - "ROJKOV - ŠIARE časť 2">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia- "Rojkov - Šiare">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/025285-004/AJA - "Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029040-006/KUL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029040-007/KUL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/026716-006/KUL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/026716-005/KUL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.- "Rojkov - Šiare">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029056-004/ZAJ - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/025298-004/ZAJ - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/026721-007/KUL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/028938-007/GAL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/028938-006/GAL-zast. - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/025282-005/GAL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029040-007" 006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029040-007" 006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029040-006" 006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/025282-006/GAL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/026708-004/AJA - "Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/025285-004/AJA - "Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/030346-004 - "Miestna cesta ROJKOV - ŠIARE">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/028878-005 - "Miestna cesta 006 od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/003989-005 - "Od Hlavnej cesty k Lavici">>

Zverejňovanie

ZVOZ ODPADU

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Odkazy

FOND


PC ucebna

Projekt:
Vybavenie počítačovej učebne Základnej školy s materskou školou Stankovany je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Cieľom projektu je zlepšiť a zmodernizovať jednu centrálnu počítačovú učebňu
ZŠ s MŠ v obci Stankovany, ktorá bude využívaná centrálne všetkými žiakmi
školy, čím bude obohatená o nové moderné a inovatívne IT vzdelávacie
pomôcky.
Výsledky projektu – naplnenie merateľných ukazovateľov:
Počet podporených učební: 1
Počet podporených základných škôl: 1
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl:20 žiakovAKTUÁLNE INFORMÁCIE 
o pravidlách konania bohoslužieb a o prijatých opatreniach nájdete na:

Farnosť Stankovany na FACEBOOKU

web farnosti:
farnoststankovany.wixsite.com


Mapový portál - návod na používanie


Nebuďme leniví

WIFI pre Teba

Wifi pre Obec StankovanyProjekt
Názov projektu: "Wifi pre Obec Stankovany"
je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN (Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia 30 Mbit/s)


 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:124
TÝŽDEŇ:390
CELKOM:913537

Aktuálne počasie

dnes, utorok 21. 5. 2024
slabý dážď 19 °C 8 °C
streda 22. 5. slabý dážď 16/8 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 17/6 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 17/7 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Kontakt

Obec Stankovany
Stankovany 133
034 92 Stankovany

Tel.: 044/439 12 31
Mobil: 0908 930 749
E-mail: obec@stankovany.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:00
Piatok: 7:30 - 13:00