Menu
Obec Stankovany
Stankovanyokr. Ružomberok

UPOZORNENIE PRE OBČANOV: ZVÝŠENÝ VÝSKYT MEDVEĎA HNEDÉHO V MIESTNEJ ČASTI ROJKOV (Zlá voda, Repiská, Laz)!! ZVÝŠTE OSTRAŽITOSŤ!! 

Vyvlastňovanie

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006161-007 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 05.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006905-006 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 05.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006161-006 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 05.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/026247-009 - "006 cesta od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 01.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006274-007 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku – MK 25" zo dňa 01.06.2023>>

<<Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - "od školy na Polonku" zo dňa 01.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006274-006 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku – MK 25" zo dňa 01.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/007175-006 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 01.06.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006154-006 - "007 miestna cesta od Školy po Polomku" zo dňa 29.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006882-006 - "007 miestna cesta od Školy po Polomku" zo dňa 29.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006155-006 - "007 miestna cesta od Školy na Polomku" zo dňa 29.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006272-009 - "007 miestna cesta od Školy na Polomku" zo dňa 29.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/010401-008 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006601-007 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 24.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006601-008 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 24.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006603-006 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 24.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006602-007 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006602-008 - "Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.05.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006272-008 - "007 Od Školy na Polomku" zo dňa 19.05.2023>> 

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/011140-005 - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" 3. časť zo dňa 17.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/011170-004 - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" 4. časť zo dňa 17.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/010427-004 - "Miestna cesta Tomaň - Kráľová" 1. časť zo dňa 17.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/022924-004 - "006 Cesta od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 15.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/007392-007 - "Miestna cesta (MK 17 a MK 19) - 005 od Železničného priecestia k J. Balejovi" zo dňa 11.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006160-006 - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 10.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006564-008/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Lackovi Mudajovi" zo dňa 10.05.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006565-008/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Lackovi Mudajovi" zo dňa 10.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 04.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 03.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 03.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 03.05.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006569 - "Od Železničného priecestia k Mgr. Lackovi Mudajovi" zo dňa 28.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006568-007/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Lackovi Mudajovi" zo dňa 28.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006269-010 - "007 miestna cesta od školy na Polomku" zo dňa 26.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta 007 cesta od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 24.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/0013478-004/AJA - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová" zo dňa 24.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta 007 cesta od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 24.04.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta 007 od Školy na Polomku – MK 25" zo dňa 26.04.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 26.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta 007 cesta od Školy na Polomku - MK 25" zo dňa 17.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006552-010/KUL - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi 1. časť" zo dňa 17.04.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "006 cesta od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 14.04.2023>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006589-004/GAL-zast. - "Miestna cesta 008 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 25.04.2023>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/027370-003/GAL-zast. - "006 Cesta od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 20.04.2023>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006589-004/GAL-zast. - "Miestna cesta 008 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 25.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/0026247-003/KUL - "006 cesta od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 14.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006152-008/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku" zo dňa 12.04.2023>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/007392-005 - "Miestna cesta MK 17 a MK 19 - 005 od Železničného priecestia k J. Balejovi" zo dňa 12.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/004860-006/KUL - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 13.04.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/007347-005/KUL - "IBV Pod Jasenie Stankovany - miestne komunikácie a inžinierske siete" zo dňa 13.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 20.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 06.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 04.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania - "Miestna cesta od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 03.04.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "od Železničného priecestia k Pavlovi Šimovi" zo dňa 03.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 05.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 04.04.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 04.04.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 29.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 29.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 cesta od školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 od Školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 29.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 29.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 od školy na Polonku" zo dňa 29.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 27.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 27.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "007 cesta od školy na Polomku" zo dňa 27.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.03.2023>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006597-005/GAL - "005 miestna cesta od železničného priecestia k J. Balejovi" zo dňa 24.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi" zo dňa 23.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomaň - Kráľová - 4. časť" zo dňa 20.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomaň - Kráľová - 3. časť" zo dňa 20.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomaň - Kráľová - 2. časť" zo dňa 20.03.2023>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - "Tomaň - Kráľová - 1. časť" zo dňa 20.03.2023>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta Tomáň - Kráľová">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie o zastavení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006552-009/KUL - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006551-006/KUL - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006268-011/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006268-006/AJA-zast. - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006269-008/AJA - zast. "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "IBV Pod Jasenie Stankovany - miestne komunikácie a inžinierske siete">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/004860-003/KUL - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „005 od železničného priecestia k J. Balejovi“>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a o upustení od ústneho pojednávania - „005 od železničného priecestia k J. Balejovi">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006551-004 - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006552-005 - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/046477-006/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku">> 

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006601-004 - "Miestna cesta MK 25 - od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006274-003 - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006268-009/AJA-zast. - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006273-003 - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006160-003 - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006161-003 - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006905-003 - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/007175-003 - "Miestna cesta - MK 25 Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/049771-004/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "Miestna cesta (MK17 a MK19) - 005 od Železničného priecestia k J. Balejovi">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - „007 miestna cesta od školy na Polonku>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006603-003 - "Miestna cesta - MK 25 Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/007175-003 - "Miestna cesta - MK 25 Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta (MK 17 a MK 19) - 005 od Železničného priecestia k J. Balejovi“>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006268-006/AJA - zast. "007 miestna cesta od školy na Polonku">>

<<Rozhodnutie o prerušení konania OU-ZA-OVBP2-2023/006601-004 - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta - MK 25 od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta (MK 17 a MK 19) - 005 od Železničného priecestia k J. Balejovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Miestna cesta 007 od Školy na Polomku - MK 25“>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006569-004/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006565-004/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006565-005/AJA - zast. "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006564-005/AJA - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006564-005/AJA - zast. - "Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2023/006568-003/AJA "Od železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „Od Železničného priecestia k Mgr. Petrovi Lackovi Mudajovi“>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/046477-006/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/049771-006/AJA - "007 miestna cesta od školy na Polomku">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „007 cesta od školy na Polomku“>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/046477-005/AJA - zast. - "007 miestna cesta od školy na Polonku">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - "007 miestna cesta od školy na Polonku">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „007 cesta od školy na Polomku“>>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z. - „007 miestna cesta od školy na Polonku“>>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia - „007 miestna cesta od školy na Polonku“>>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/040136-003 - "ROJKOV - ŠIARE časť 5">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029056-004/ZAJ - "006 cesta od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/028938-007/GAL - "006 cesta od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/030399-005/KUL - "ROJKOV - ŠIARE časť 2">>

<<Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, upustení od ústneho pojednávania a predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia- "Rojkov - Šiare">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/025285-004/AJA - "Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029040-006/KUL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029040-007/KUL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/026716-006/KUL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/026716-005/KUL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.- "Rojkov - Šiare">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029056-004/ZAJ - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/025298-004/ZAJ - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/026721-007/KUL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/028938-007/GAL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/028938-006/GAL-zast. - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/025282-005/GAL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029040-007" 006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029040-007" 006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/029040-006" 006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/025282-006/GAL - "006 Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/026708-004/AJA - "Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/025285-004/AJA - "Od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/030346-004 - "Miestna cesta ROJKOV - ŠIARE">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/028878-005 - "Miestna cesta 006 od železničného priecestia k Pavlovi Šimovi">>

<<Rozhodnutie OU-ZA-OVBP2-2022/003989-005 - "Od Hlavnej cesty k Lavici">>

Zverejňovanie

ZVOZ ODPADU

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2
3 4
5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23
24 25
26 27 28 29 30
1 2

Sviatok

Meniny má Margaréta, Gréta

Zajtra má meniny Dobroslava, Barnabáš, Dobrava, Dobrota, Dobrotína, Flóra, Pavoslava

Odkazy

MDD 2023Deň detí
spojený s
Dňom otcov

sobota 17.06.2023
14:00 hod.

areál FK SOKOL Stankovany


FOND


PC ucebna

Projekt:
Vybavenie počítačovej učebne Základnej školy s materskou školou Stankovany je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Cieľom projektu je zlepšiť a zmodernizovať jednu centrálnu počítačovú učebňu
ZŠ s MŠ v obci Stankovany, ktorá bude využívaná centrálne všetkými žiakmi
školy, čím bude obohatená o nové moderné a inovatívne IT vzdelávacie
pomôcky.
Výsledky projektu – naplnenie merateľných ukazovateľov:
Počet podporených učební: 1
Počet podporených základných škôl: 1
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl:20 žiakovAKTUÁLNE INFORMÁCIE 
o pravidlách konania bohoslužieb a o prijatých opatreniach nájdete na:

Farnosť Stankovany na FACEBOOKU

web farnosti:
farnoststankovany.wixsite.com


Mapový portál - návod na používanie


Nebuďme leniví

WIFI pre Teba

Wifi pre Obec StankovanyProjekt
Názov projektu: "Wifi pre Obec Stankovany"
je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN (Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia 30 Mbit/s)


 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:177
TÝŽDEŇ:2170
CELKOM:821876

Aktuálne počasie

dnes, sobota 10. 6. 2023
slabý dážď 18 °C 10 °C
nedeľa 11. 6. zamračené 14/8 °C
pondelok 12. 6. oblačno 13/3 °C
utorok 13. 6. oblačno 13/1 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Kontakt

Obec Stankovany
Stankovany 133
034 92 Stankovany

Tel.: 044/439 12 31
Mobil: 0908 930 749
E-mail: obec@stankovany.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:00
Piatok: 7:30 - 13:00