Menu
Obec Stankovany
Stankovanyokr. Ružomberok

Zmluvy

Číslo/názov Zmluvná strana Cena s DPH Dátum *
Kúpna zmluva zo dňa 01.12.2014 Jaroslav Michalek a Svetluša Michaleková 400,00 01.12.14 stiahni dokument (901kB)
Popis: Kúpna zmluva
Zmluvná strana: Jaroslav Michalek a Svetluša Michaleková (IČO )
Adresa: Stankovany 204, 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 01.12.14
Kúpna zmluva zo dňa 01.12.2014 Kvetoslav Belko 460,00 01.12.14 stiahni dokument (878kB)
Popis: Kúpna zmluva
Zmluvná strana: Kvetoslav Belko (IČO )
Adresa: Stankovany 457, 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 01.12.14
Kúpna zmluva zo dňa 01.12.2014 Mgr. Marta Gašperová 50,00 01.12.14 stiahni dokument (816kB)
Popis: Kúpna zmluva
Zmluvná strana: Mgr. Marta Gašperová (IČO )
Adresa: Stankovany 316, 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 01.12.14
Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti Medicstar, s.r.o. 0,00 24.11.14 stiahni dokument (929kB)
Popis: Poskytovanie lekárskej posudkovej činnosti
Zmluvná strana: Medicstar, s.r.o. (IČO 45408611)
Adresa: Bystrická 16, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 24.11.14
Dodatok č. 5 ku ZMLUVE zo dňa 01.01.2003 Mesto Ružomberok 1.846,73 06.11.14 stiahni dokument (317kB)
Popis: Výška úhrad prevádzkových nákladov
Zmluvná strana: Mesto Ružomberok (IČO 00315737)
Adresa: Námestie A. Hlinku č. 1, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 06.11.14
Dodatok č. 1/2014 Dohode č. 16/par. 10/MOS/2014/obec o vykonávaní MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 05.11.14 stiahni dokument (436kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 37905465)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 05.11.14
Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 03.09.2013 Juraj Matejík 2.075,73 22.10.14 stiahni dokument (291kB)
Popis: Dodatok zmluvy o nájme
Zmluvná strana: Juraj Matejík (IČO 44765231)
Adresa: Stankovany 376, 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 22.10.14
Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 15/9/2014 MONDI SCP,a.s. 2.000,00 29.09.14 stiahni dokument (480kB)
Popis: Poskytnutie finančných prostriedkov na úpravu minerálneho prameňa
Zmluvná strana: MONDI SCP,a.s. (IČO 31637051)
Adresa: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 29.09.14
Dohoda k Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 15/9/2014 MONDI SCP,a.s. 0,00 29.09.14 stiahni dokument (233kB)
Popis: Poskytnutie finančných prostriedkov na úpravu minerálneho prameňa
Zmluvná strana: MONDI SCP,a.s. (IČO 31637051)
Adresa: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 29.09.14
Nájomná zmluva č. N2/92/2014 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 437,10 29.09.14 stiahni dokument (849kB)
Popis: Prenájom pozemkov
Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271)
Adresa: Pri Váhu 6, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 29.09.14
Zmluva o zriadení vecného bremena č. ZVB/93/2014 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 4.325,00 29.09.14 stiahni dokument (944kB)
Popis: Prenájom pozemkov
Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271)
Adresa: Pri Váhu 6, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 29.09.14
Zmluva o zriadení vecného bremena č. ZVB/97/2014 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 0,00 29.09.14 stiahni dokument (1 074kB)
Popis: Prenájom pozemkov
Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271)
Adresa: Pri Váhu 6, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 29.09.14
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce FK SOKOL Stankovany 500,00 10.09.14 stiahni dokument (440kB)
Popis: Poskytnutie dotácie
Zmluvná strana: FK SOKOL Stankovany (IČO )
Adresa: 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 10.09.14
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - ZŠ s MŠ Stankovany Orange Slovensko, a.s. 0,00 09.09.14 stiahni dokument (2 873kB)
Popis: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270)
Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dátum zverejnenia: 09.09.14
Dohoda č. 27/par.52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 08.09.14 stiahni dokument (3 320kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 37905465)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 08.09.14
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS - ZŠ s MŠ Stankovany Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu;Národná agentúra programu Erasmus pre vzdelávanie a odbornú prípravu 5.770,00 04.06.14 stiahni dokument (424kB)
Popis: Udelenie grantu
Zmluvná strana: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu;Národná agentúra programu Erasmus pre vzdelávanie a odbornú prípravu (IČO 30778867)
Adresa: Svoradova 1, 811 03 Bratislava
Dátum zverejnenia: 04.06.14
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. par. 659a nasl. Občianskeho zákonníka - ZŠ s MŠ Stankovany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,00 22.05.14 stiahni dokument (348kB)
Popis: Zmluva o výpožičke zariadenia
Zmluvná strana: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (IČO 00164381)
Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Dátum zverejnenia: 22.05.14
Zmluva o účasti na projekte č. 23072/26120130025 - ZŠ s MŠ Stankovany Metodicko - pedagogické centrum 0,00 16.05.14 stiahni dokument (1 750kB)
Popis:
Zmluvná strana: Metodicko - pedagogické centrum (IČO 00164348)
Adresa: Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Dátum zverejnenia: 16.05.14
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrovoľný hasičský zbor Rojkov 1.000,00 13.05.14 stiahni dokument (406kB)
Popis: Poskytnutie dotácie
Zmluvná strana: Dobrovoľný hasičský zbor Rojkov (IČO 001174743609)
Adresa: 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 13.05.14
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 05.05.14 stiahni dokument (751kB)
Popis:
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469)
Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum zverejnenia: 05.05.14
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. par. 659a nasl. Občianskeho zákonníka - ZŠ s MŠ Stankovany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,00 30.04.14 stiahni dokument (353kB)
Popis: Zmluva o výpožičke zariadenia
Zmluvná strana: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (IČO 164381)
Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Dátum zverejnenia: 30.04.14
Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/2195/06/2007 TOPSET solutions, s.r.o. 65,00 03.04.14 stiahni dokument (457kB)
Popis: Zmluva o aktualizácii programov
Zmluvná strana: TOPSET solutions, s.r.o. (IČO 46919805)
Adresa: Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava
Dátum zverejnenia: 03.04.14
Dodatok Zmluvy o prenájme reklamnej plochy č. 2/2013 k Dodatku Zmluvy o prenájme reklamnej plochy č. 1/2013 BLACHOTRAPEZ, s.r.o. 634,90 13.03.14 stiahni dokument (211kB)
Popis: Prenájom reklamnej plochy
Zmluvná strana: BLACHOTRAPEZ, s.r.o. (IČO 36423416)
Adresa: Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín
Dátum zverejnenia: 13.03.14
Dodatok č.2/2014 k Dohode č. 6/par. 52/2014/VAOTP SR - 3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 5.907,60 12.03.14 stiahni dokument (511kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 37905465)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 12.03.14
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce FK SOKOL Stankovany 3.000,00 07.03.14 stiahni dokument (422kB)
Popis: Poskytnutie dotácie
Zmluvná strana: FK SOKOL Stankovany (IČO )
Adresa: 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 07.03.14
DOHODA o ukončení dohody č. 1/par.12/MOS/2014/OBEC Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 04.03.14 stiahni dokument (260kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 37905465)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 04.03.14
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy číslo: 1/2014 Poľnohospodárske družstvo Žaškov 9,25 04.03.14 stiahni dokument (284kB)
Popis:
Zmluvná strana: Poľnohospodárske družstvo Žaškov (IČO 00651141)
Adresa: 027 21 Žaškov č. 591
Dátum zverejnenia: 04.03.14
Dodatok č. 1/2014 k Dohode č. 6/par. 52/2014/VAOTP SR - 3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 28.02.14 stiahni dokument (855kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 37905465)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 28.02.14
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 30/AUOC/2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00 20.02.14 stiahni dokument (779kB)
Popis:
Zmluvná strana: Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO 00151653)
Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Dátum zverejnenia: 20.02.14
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00 20.02.14 stiahni dokument (1 238kB)
Popis:
Zmluvná strana: Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO 00151653)
Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Dátum zverejnenia: 20.02.14
Dohoda č. 1 par. 12/MOS/2014/OBEC o podmienkach vykonávania MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 12.02.14 stiahni dokument (839kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 37905465)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 12.02.14
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 02/2011 zo dňa 08.06.2011 FK SOKOL Stankovany 0,00 12.02.14 stiahni dokument (200kB)
Popis: Predĺženie doby nájmu
Zmluvná strana: FK SOKOL Stankovany (IČO )
Adresa: 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 12.02.14
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č. 03/2011 zo dňa 08.06.2011 FK SOKOL Stankovany 0,00 12.02.14 stiahni dokument (199kB)
Popis: Predĺženie doby nájmu
Zmluvná strana: FK SOKOL Stankovany (IČO )
Adresa: 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 12.02.14
Dodatok Zmluvy o prenájme reklamnej plochy č. 1/2013 BLACHOTRAPEZ, s.r.o. 0,00 05.02.14 stiahni dokument (554kB)
Popis: Prenájom reklamnej plochy
Zmluvná strana: BLACHOTRAPEZ, s.r.o. (IČO 36423416)
Adresa: Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín
Dátum zverejnenia: 05.02.14
Dohoda č. 6/par. 52/2014/VAOTP SR - 3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 30.01.14 stiahni dokument (3 420kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 37905465)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 30.01.14
Dohoda č. 5/par. 50j/NS 2014/ NP VAOTP SR - 3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa par. 50j zákona č. 5/2004 Z.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 22.01.14 stiahni dokument (2 735kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 37905465)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 22.01.14
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE, s.r.o. 0,00 08.01.14 stiahni dokument (1 104kB)
Popis: Zasielanie elektronických faktúr
Zmluvná strana: MADE, s.r.o. (IČO 36041688)
Adresa: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Dátum zverejnenia: 08.01.14
LICENČNÁ ZMLUVA č. U1845/2013 MADE, s.r.o. 525,00 08.01.14 stiahni dokument (996kB)
Popis: Poskytnutie licencie k informačnému systému URBIS
Zmluvná strana: MADE, s.r.o. (IČO 36041688)
Adresa: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Dátum zverejnenia: 08.01.14

Zverejňovanie

ZVOZ ODPADU

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Zajtra má meniny Bohuslav, Božislav, Svorad

Odkazy

ZSKS finančnou podporou
Žilinského samosprávneho kraja

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2024 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja bola obci Stankovany poskytnutá dotácia vo výške 900,- EUR na projekt „Kultúra pre všetkých“.


FOND


V súlade s nariadením GDPR upozorňujeme, že na
podujatiach konaných v obci Stankovany môžu byť zhotovované obrazové snímky alebo obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce návštevníkov, ktoré môže prevádzkovateľ Obec Stankovany použiť na marketingové účely, výlučne však za účelom prezentácie obce na webe Obce Stankovany alebo v priestoroch obce. V prípade námietky zverejnenia je  potrebné si ju uplatniť na Obecnom úrade Stankovany.


PC ucebna

Projekt:
Vybavenie počítačovej učebne Základnej školy s materskou školou Stankovany je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Cieľom projektu je zlepšiť a zmodernizovať jednu centrálnu počítačovú učebňu
ZŠ s MŠ v obci Stankovany, ktorá bude využívaná centrálne všetkými žiakmi
školy, čím bude obohatená o nové moderné a inovatívne IT vzdelávacie
pomôcky.
Výsledky projektu – naplnenie merateľných ukazovateľov:
Počet podporených učební: 1
Počet podporených základných škôl: 1
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl:20 žiakovAKTUÁLNE INFORMÁCIE 
o konaní bohoslužieb:

Farnosť Stankovany na FACEBOOKU

web farnosti:
farnoststankovany.wixsite.com


Mapový portál - návod na používanie


Nebuďme leniví

WIFI pre Teba

Wifi pre Obec StankovanyProjekt
Názov projektu: "Wifi pre Obec Stankovany"
je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN (Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia 30 Mbit/s)


 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:221
TÝŽDEŇ:566
CELKOM:933067

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 7. 2024
mierny dážď 27 °C 16 °C
streda 17. 7. mierny dážď 24/14 °C
štvrtok 18. 7. slabý dážď 23/13 °C
piatok 19. 7. zamračené 23/13 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Kontakt

Obec Stankovany
Stankovany 133
034 92 Stankovany

Tel.: 044/439 12 31
Mobil: 0908 930 749
E-mail: obec@stankovany.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:00
Piatok: 7:30 - 13:00