Menu
Obec Stankovany
Stankovanyokr. Ružomberok

Zmluvy

Číslo/názov Zmluvná strana Cena s DPH Dátum *
Dodatok č. 6 ku ZMLUVE zo dňa 01.01.2003 Mesto Ružomberok 1.969,00 28.12.15 stiahni dokument (361kB)
Popis: Výška úhrad prevádzkových nákladov
Zmluvná strana: Mesto Ružomberok (IČO 00315737)
Adresa: Námestie A. Hlinku č. 1, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 28.12.15
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1120369 Energie2, a.s 0,00 28.12.15 stiahni dokument (1 364kB)
Popis: Zmluva o poskytovaní združených služieb dodávky elektriny
Zmluvná strana: Energie2, a.s (IČO 46113177)
Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dátum zverejnenia: 28.12.15
Zmluva o vzájomnej spolupráci Súkromná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu 120,00 21.12.15 stiahni dokument (447kB)
Popis: Zmluva za účelom vytvorenia podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov
Zmluvná strana: Súkromná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu (IČO 00621706)
Adresa: A. Bernoláka č. 16, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 21.12.15
Kúpna zmluva uzavretá podľa par. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 21.12.2015 občania 0,00 21.12.15 stiahni dokument (7 149kB)
Popis: Zmluva o odkúpení spoluvlastníckych podielov nehnuteľností
Zmluvná strana: občania (IČO )
Adresa:
Dátum zverejnenia: 21.12.15
Dohoda o ukončení nájmu pozemkov prenajatých Nájomnou zmluvou zo dňa 25.05.2009 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 0,00 18.12.15 stiahni dokument (609kB)
Popis: Ukončenie nájomnej zmluvy
Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271)
Adresa: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 18.12.15
Dohoda č. 15/24/010/39 uzatvorená podľa par. 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 09.12.15 stiahni dokument (1 046kB)
Popis: Vykonávanie menších obecných služieb
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 30794536)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 09.12.15
Kúpna zmluva zo dňa 19.11.2015 občania 0,00 08.12.15 stiahni dokument (8 370kB)
Popis: Zmluva o odkúpení spoluvlastníckych podielov nehnuteľností
Zmluvná strana: občania (IČO )
Adresa:
Dátum zverejnenia: 08.12.15
Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa, a.s. 100,00 04.12.15 stiahni dokument (624kB)
Popis: Prenájom reklamnej plochy
Zmluvná strana: Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO 31595545)
Adresa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dátum zverejnenia: 04.12.15
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starosbného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov Sociálna poisťovňa 0,00 27.11.15 stiahni dokument (4 219kB)
Popis: Poskytovanie údajov z evidencie SHR
Zmluvná strana: Sociálna poisťovňa (IČO 30807484)
Adresa: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Dátum zverejnenia: 27.11.15
Dohoda o vyplatení odmeny za právne služby JUDr. Miroslav Bachynec 17.780,00 11.11.15 stiahni dokument (509kB)
Popis: Odmena za právne služby vo veci určenia vlastníctva
Zmluvná strana: JUDr. Miroslav Bachynec (IČO 36135101)
Adresa: Podbiel 177, 027 42 Podbiel
Dátum zverejnenia: 11.11.15
Zmluva o manažmente projektu MP Profit, s.r.o. 1.500,00 03.11.15 stiahni dokument (1 616kB)
Popis: Zabezpečenie a vykonanie v súvislosti s projektom
Zmluvná strana: MP Profit, s.r.o. (IČO 36734420)
Adresa: Bulíkova 21, 851 04 Bratislava
Dátum zverejnenia: 03.11.15
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 29.10.15 stiahni dokument (610kB)
Popis: Poskytovanie verejných služieb
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469)
Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum zverejnenia: 29.10.15
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby - odhrňanie snehu Technické služby Ružomberok, a.s. 0,00 29.10.15 stiahni dokument (561kB)
Popis: Odhŕňanie snehu
Zmluvná strana: Technické služby Ružomberok, a.s. (IČO 36391301)
Adresa: Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 29.10.15
Dohoda č. 15/24/012/32 o podmienkach vykonávania MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 26.10.15 stiahni dokument (573kB)
Popis: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 30794536)
Adresa: Námestie slobody 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 26.10.15
Kúpno-predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia par. 588 Občianskeho zákonníka Obec Ludrová 700,00 26.10.15 stiahni dokument (714kB)
Popis: Kúpa motorového vozidla Avia A 31 K
Zmluvná strana: Obec Ludrová (IČO 00315591)
Adresa: Ludrová 239, 034 71 Ludrová
Dátum zverejnenia: 26.10.15
Dodatok č. 1/2015 k Dohode č. 29/par.52/2015/ŠR na vykonávanie AČ formou MOS pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na AČ formou MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 07.10.15 stiahni dokument (484kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 30794536)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 07.10.15
Dodatok č. 2/2015 k Dohode č. 16/par. 52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 07.10.15 stiahni dokument (808kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 30794536)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 07.10.15
Zmluva o dielo RILINE, s.r.o. 28.466,40 28.09.15 stiahni dokument (1 243kB)
Popis: Asfaltová úprava ciest v obci Stankovany
Zmluvná strana: RILINE, s.r.o. (IČO 36745821)
Adresa: Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 28.09.15
Dohoda č. 29/par.52/2015/ŠR na vykonávanie AČ formou MOS pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na AČ formou MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 22.09.15 stiahni dokument (3 041kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 30794536)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 22.09.15
Zmluva o dielo č. 02/2015 KK-Shop, s.r.o. 18.384,00 07.09.15 stiahni dokument (627kB)
Popis: Oprava budovy Obecného úradu Stankovany - výmena vykurovacieho systému
Zmluvná strana: KK-Shop, s.r.o. (IČO 46147454)
Adresa: Kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum zverejnenia: 07.09.15
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa par. 50 Občianskeho zákonníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0,00 03.09.15 stiahni dokument (647kB)
Popis: Postavenie skrine VRIS a uloženie zemného káblového NN vedenia
Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (IČO 36442151)
Adresa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum zverejnenia: 15.08.15
Dodatok č. 1 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej podľa par. 657 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami zo dňa 29.07.2011 Pozemkové spoločenstvo - Urbár Stankovany 0,00 05.08.15 stiahni dokument (225kB)
Popis:
Zmluvná strana: Pozemkové spoločenstvo - Urbár Stankovany (IČO 42352134)
Adresa: Stankovany 133, 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 05.08.15
Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 30/AUOC/2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00 22.07.15 stiahni dokument (502kB)
Popis:
Zmluvná strana: Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO 00151653)
Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Dátum zverejnenia: 22.07.15
Darovacia zmluva č. 2015/858-HM Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majektu 18.256,66 12.07.15 stiahni dokument (2 002kB)
Popis: Darovanie hnuteľného prebytočného majetku štátu - Autobus veľký C-734/B-731
Zmluvná strana: Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majektu (IČO 30845572)
Adresa: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Dátum zverejnenia: 12.07.15
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti Medicstar, s.r.o. 0,00 07.07.15 stiahni dokument (400kB)
Popis: Poskytovanie lekárskej posudkovej činnosti
Zmluvná strana: Medicstar, s.r.o. (IČO 45408611)
Adresa: Bystrická 16, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 07.07.15
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu Ministerstvo vnútra SR 1.258,00 06.07.15 stiahni dokument (1 187kB)
Popis: Zmluva o beodplatnom užívaní prebytočného majetku štátu
Zmluvná strana: Ministerstvo vnútra SR (IČO 00151866)
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum zverejnenia: 06.07.15
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce FK SOKOL Stankovany 2.295,00 01.07.15 stiahni dokument (444kB)
Popis: Poskytnutie dotácie
Zmluvná strana: FK SOKOL Stankovany (IČO 00592234)
Adresa: Stankovany 509, 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 01.07.15
Dohoda č. 21/par.10/MOS/2015/obec uzatvorená podľa par. 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 26.06.15 stiahni dokument (1 138kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 30794536)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 26.06.15
Zmluva o dielo č. 111/2015 na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb. E-RAN Slovakia spol. s r.o. 153.016,08 26.06.15 stiahni dokument (2 757kB)
Popis: Zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie
Zmluvná strana: E-RAN Slovakia spol. s r.o. (IČO 36336530)
Adresa: Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Dátum zverejnenia: 26.06.15
Kúpna zmluva uzavretá podľa par. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 08.06.2015 - 1. časť občania 0,00 10.06.15 stiahni dokument (5 201kB)
Popis: Zmluva o odkúpení spoluvlastníckych podielov nehnuteľností
Zmluvná strana: občania (IČO )
Adresa:
Dátum zverejnenia: 10.06.15
Kúpna zmluva uzavretá podľa par. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 08.06.2015 - 2. časť občania 0,00 10.06.15 stiahni dokument (3 556kB)
Popis: Zmluva o odkúpení spoluvlastníckych podielov nehnuteľností
Zmluvná strana: občania (IČO )
Adresa:
Dátum zverejnenia: 10.06.15
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" 720,00 07.05.15 stiahni dokument (2 080kB)
Popis: Realizácia projektu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stankovany pre roky 2015 - 2020"
Zmluvná strana: OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" (IČO 42432430)
Adresa: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 07.05.15
Dodatok č. 1/2015 ku Dohode č. 16/par. 52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 29.04.15 stiahni dokument (690kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 30794536)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 29.04.15
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 21.04.15 stiahni dokument (1 202kB)
Popis: Poskytovanie verejných služieb
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469)
Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum zverejnenia: 21.04.15
Dohoda č. 16/par. 52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 01.04.15 stiahni dokument (3 500kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 30794536)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 01.04.15
Dohoda č. 4/2015/par.54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 8.768,00 31.03.15 stiahni dokument (4 076kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO 37905465)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 31.03.15
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Futbalový klub SOKOL Stankovany 4.000,00 31.03.15 stiahni dokument (427kB)
Popis: Poskytnutie dotácie
Zmluvná strana: Futbalový klub SOKOL Stankovany (IČO 00592234)
Adresa: Na Sihoti 509, 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 31.03.15
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrovoľný hasičský zbor Stankovany 350,00 30.03.15 stiahni dokument (414kB)
Popis: Poskytnutie dotácie
Zmluvná strana: Dobrovoľný hasičský zbor Stankovany (IČO 00177474/3621)
Adresa: 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 30.03.15
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Obec Ľubochňa 1.075,00 30.03.15 stiahni dokument (1 327kB)
Popis: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluvná strana: Obec Ľubochňa (IČO 00315575)
Adresa: Nám. akad. L. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa
Dátum zverejnenia: 30.03.15
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šachový klub Stankovany - Rojkov 400,00 27.03.15 stiahni dokument (430kB)
Popis: Poskytnutie dotácie
Zmluvná strana: Šachový klub Stankovany - Rojkov (IČO )
Adresa: Stankovany 107, 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 27.03.15
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrovoľný hasičský zbor Rojkov 1.000,00 27.03.15 stiahni dokument (407kB)
Popis: Poskytnutie dotácie
Zmluvná strana: Dobrovoľný hasičský zbor Rojkov (IČO 1774743609)
Adresa: 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 27.03.15
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 10K112059 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta uzavretej dňa 04.08.2010 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 0,00 25.03.15 stiahni dokument (401kB)
Popis: Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov
Zmluvná strana: DOXX - Stravné lístky, s.r.o. (IČO 36391000)
Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Dátum zverejnenia: 25.03.15
Zmluva o odbornej a technologickej podpore BROS Computing, s.r.o. 66,00 17.03.15 stiahni dokument (759kB)
Popis: Poskytovanie odbornej a technologickej pomoci pri aktualizácii dokumentácie
Zmluvná strana: BROS Computing, s.r.o. (IČO 36734390)
Adresa: Zádubnie 169, 010 03 Žilina
Dátum zverejnenia: 17.03.15
Zmluva o mediálnej službe SOVAM, s.r.o. 120,00 16.03.15 stiahni dokument (463kB)
Popis: Zmluva o mediálnej službe v dvojtýždenníku Spoločník
Zmluvná strana: SOVAM, s.r.o. (IČO 36418412)
Adresa: Poľná 40/26, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 16.03.15
Kúpna zmluva zo dňa 12.03.2015 Jozef Krúpa a Anna Krúpová 590,00 12.03.15 stiahni dokument (891kB)
Popis: Kúpna zmluva
Zmluvná strana: Jozef Krúpa a Anna Krúpová (IČO )
Adresa: 034 92 Stankovany 365 a 520
Dátum zverejnenia: 12.03.15
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci Súkromná základná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu 0,00 03.03.15 stiahni dokument (263kB)
Popis: Zmena platnosti zmluvy
Zmluvná strana: Súkromná základná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu (IČO )
Adresa: A. Bernoláka č. 16, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 03.03.15
Zmluva o vzájomnej spolupráci Súkromná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu 0,00 03.03.15 stiahni dokument (440kB)
Popis: Zmluva za účelom vytvorenia podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov
Zmluvná strana: Súkromná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu (IČO )
Adresa: A. Bernoláka č. 16, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 03.03.15
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa par. 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov RILINE, s.r.o. 46,39 19.02.15 stiahni dokument (452kB)
Popis: Propagácia firmy v rámci aktivít Obce
Zmluvná strana: RILINE, s.r.o. (IČO 36745821)
Adresa: Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 19.02.15
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania VO SK, a.s. 2.160,00 13.02.15 stiahni dokument (1 356kB)
Popis: Poskytnutie poradenských a konzultačných služieb
Zmluvná strana: VO SK, a.s. (IČO 45647291)
Adresa: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Dátum zverejnenia: 13.02.15
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č. 03/2011 zo dňa 08.06.2011 FK SOKOL Stankovany 0,00 05.02.15 stiahni dokument (187kB)
Popis: Predĺženie doby nájmu
Zmluvná strana: FK SOKOL Stankovany (IČO )
Adresa: 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 05.02.15
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 02/2011 zo dňa 08.06.2011 FK SOKOL Stankovany 0,00 05.02.15 stiahni dokument (188kB)
Popis: Predĺženie doby nájmu
Zmluvná strana: FK SOKOL Stankovany (IČO )
Adresa: 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 05.02.15
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 23.01.15 stiahni dokument (763kB)
Popis: Poskytovanie verejných služieb
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469)
Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum zverejnenia: 23.01.15
Zmluva o vykonaní audítorských služieb číslo: 150105 Stopercentná daňová, kom. spol. 1.000,00 20.01.15 stiahni dokument (2 058kB)
Popis: Vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky
Zmluvná strana: Stopercentná daňová, kom. spol. (IČO 36392693)
Adresa: Pišútova 937/14, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum zverejnenia: 20.01.15
Zmluva o prevádzke a podpore web stránky stankovany.sk Peter Straka - Trew 78,00 02.01.15 stiahni dokument (656kB)
Popis: Zmluva o prevádzke webstránky
Zmluvná strana: Peter Straka - Trew (IČO 46997725)
Adresa: Stankovany 82, 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 02.01.15

Zverejňovanie

ZVOZ ODPADU

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Zajtra má meniny Bohuslav, Božislav, Svorad

Odkazy

ZSKS finančnou podporou
Žilinského samosprávneho kraja

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2024 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja bola obci Stankovany poskytnutá dotácia vo výške 900,- EUR na projekt „Kultúra pre všetkých“.


FOND


V súlade s nariadením GDPR upozorňujeme, že na
podujatiach konaných v obci Stankovany môžu byť zhotovované obrazové snímky alebo obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce návštevníkov, ktoré môže prevádzkovateľ Obec Stankovany použiť na marketingové účely, výlučne však za účelom prezentácie obce na webe Obce Stankovany alebo v priestoroch obce. V prípade námietky zverejnenia je  potrebné si ju uplatniť na Obecnom úrade Stankovany.


PC ucebna

Projekt:
Vybavenie počítačovej učebne Základnej školy s materskou školou Stankovany je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Cieľom projektu je zlepšiť a zmodernizovať jednu centrálnu počítačovú učebňu
ZŠ s MŠ v obci Stankovany, ktorá bude využívaná centrálne všetkými žiakmi
školy, čím bude obohatená o nové moderné a inovatívne IT vzdelávacie
pomôcky.
Výsledky projektu – naplnenie merateľných ukazovateľov:
Počet podporených učební: 1
Počet podporených základných škôl: 1
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl:20 žiakovAKTUÁLNE INFORMÁCIE 
o konaní bohoslužieb:

Farnosť Stankovany na FACEBOOKU

web farnosti:
farnoststankovany.wixsite.com


Mapový portál - návod na používanie


Nebuďme leniví

WIFI pre Teba

Wifi pre Obec StankovanyProjekt
Názov projektu: "Wifi pre Obec Stankovany"
je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN (Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia 30 Mbit/s)


 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:228
TÝŽDEŇ:573
CELKOM:933074

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 7. 2024
mierny dážď 27 °C 16 °C
streda 17. 7. mierny dážď 24/14 °C
štvrtok 18. 7. slabý dážď 23/13 °C
piatok 19. 7. zamračené 23/13 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Kontakt

Obec Stankovany
Stankovany 133
034 92 Stankovany

Tel.: 044/439 12 31
Mobil: 0908 930 749
E-mail: obec@stankovany.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:00
Piatok: 7:30 - 13:00