Menu
Obec Stankovany
Stankovanyokr. Ružomberok

Zmluvy

Číslo/názov Zmluvná strana Cena s DPH Dátum *
Zmluva o nájme nehnuteľnosti Daniela Gašperová 0,00 28.12.12 stiahni dokument (292kB)
Popis: Dočasné užívanie obecného pozemku
Zmluvná strana: Daniela Gašperová (IČO 33016089)
Adresa: Stankovany 308, 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 28.12.12
Zmluva o vzájomnej spolupráci Súkromná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu 10,00 28.12.12 stiahni dokument (260kB)
Popis: Zmluva za účelom vytvorenia podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov
Zmluvná strana: Súkromná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu (IČO )
Adresa: A. Bernoláka č. 16, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 28.12.12
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9905348041 Slovak Telekom, a.s. 0,00 17.12.12 stiahni dokument (1 569kB)
Popis: Poskytnutie koncového bodu
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469)
Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Dátum zverejnenia: 17.12.12
Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 0,00 07.12.12 stiahni dokument (414kB)
Popis: Zriadenie bežného účtu
Zmluvná strana: Prima banka Slovensko, a.s. (IČO 31575951)
Adresa: Hodžova 11, 010 11 Žilina
Dátum zverejnenia: 07.12.12
Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Stankovany SAGI, s.r.o. 0,00 06.12.12 stiahni dokument (301kB)
Popis: Zber papiera na území obce
Zmluvná strana: SAGI, s.r.o. (IČO 36434191)
Adresa: Pittsburgská 1673/20, 010 08 Žilina
Dátum zverejnenia: 14.12.12
Zmluva o poskytnutí služby NECHAJ, s.r.o. 0,00 30.11.12 stiahni dokument (287kB)
Popis: Odhŕňanie snehu
Zmluvná strana: NECHAJ, s.r.o. (IČO 46453750)
Adresa: Hubová 366, 034 91 Hubová
Dátum zverejnenia: 06.12.12
Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ, s.r.o. 0,00 21.11.12 stiahni dokument (243kB)
Popis: Umiestnenie reklamnej tabule a oplechovanie
Zmluvná strana: BLACHOTRAPEZ, s.r.o. (IČO 36423416)
Adresa: Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín
Dátum zverejnenia: 21.11.12
Zmluva o dielo č. 2012/01 Elkotech,s.r.o. 3.325,00 21.11.12 stiahni dokument (528kB)
Popis: Dodávka a montáž dráhy a opony
Zmluvná strana: Elkotech,s.r.o. (IČO 36372315)
Adresa: Robotnícka 34, 036 01 Martin
Dátum zverejnenia: 21.11.12
Smlouva o realizaci reklamy TENZA, a.s., Brno 1.000,00 20.11.12 stiahni dokument (294kB)
Popis: Realizácia reklamy
Zmluvná strana: TENZA, a.s., Brno (IČO 25570722)
Adresa: Svatopetrská 7, 617 00 Brno
Dátum zverejnenia: 30.11.12
Dodatok č. 2/2012 k Zmluve o nájme lesných porastov - majetok obce zo dňa 14.09.2011 Obecné lesy, s.r.o. 73.384,00 19.11.12 stiahni dokument (129kB)
Popis: Zmluva o nájme lesných porastov
Zmluvná strana: Obecné lesy, s.r.o. (IČO 36006815)
Adresa: Stankovany 133, 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 19.11.12
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telefónica Slovensko, s.r.o. 0,00 19.10.12 stiahni dokument (260kB)
Popis: Poskytovanie služieb mobilnej siete
Zmluvná strana: Telefónica Slovensko, s.r.o. (IČO 35848863)
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Dátum zverejnenia: 22.10.12
Zámenná zmluva COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo 10.700,00 17.10.12 stiahni dokument (984kB)
Popis: Zámena pozemkov
Zmluvná strana: COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo (IČO 00168963)
Adresa: ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
Dátum zverejnenia: 17.10.12
Kúpna zmluva č. KZ/32/2012 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 15.368,00 10.10.12 stiahni dokument (642kB)
Popis: Predaj pozemkov za účelom výstavby čistiarne odpadových vôd
Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271)
Adresa: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 18.10.12
Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa, a.s. 100,00 08.10.12 stiahni dokument (422kB)
Popis: Prenájom reklamnej plochy
Zmluvná strana: Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO 31595545)
Adresa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dátum zverejnenia: 08.10.12
Zmluva o vzájomnej spolupráci Súkromná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu 10,00 03.10.12 stiahni dokument (276kB)
Popis: Zmluva za účelom vytvorenia podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov
Zmluvná strana: Súkromná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu (IČO )
Adresa: A. Bernoláka č. 16, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 08.10.12
Dodatok č. 5 k ZoD č. 01921-MSP Stavoindustria, a.s. 1.047.500,00 12.09.12 stiahni dokument (529kB)
Popis: Zmeny a doplnenie Zmluvy o dielo č. 01921-MSP
Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750)
Adresa: Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš
Dátum zverejnenia: 12.09.12
Zmluva o nájme nebytových priestorov, uzatvorená v zmysle Zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov Slovenská pošta,a.s. 383,56 30.08.12 stiahni dokument (1 768kB)
Popis: Zmluva o nájme
Zmluvná strana: Slovenská pošta,a.s. (IČO 36631124)
Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Bratislava
Dátum zverejnenia: 30.08.12
Dodatok č. 4 k ZoD č. 01921-MSP Stavoindustria, a.s. 970.876,00 10.07.12 stiahni dokument (555kB)
Popis: Zmeny a doplnenie Zmluvy o dielo č. 01921-MSP a Dodatku č. 1 k ZoD č. 01921-MSP
Zmluvná strana: Stavoindustria, a.s. (IČO 31560750)
Adresa: Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš
Dátum zverejnenia: 10.07.12
Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinský samosprávny kraj 500,00 04.07.12 stiahni dokument (554kB)
Popis: Poskytnutie dotácie na vybavenie hudobno-dramatickej skupiny
Zmluvná strana: Žilinský samosprávny kraj (IČO 37808427)
Adresa: Komenského 48, 011 09 Žilina
Dátum zverejnenia: 04.07.12
Zmluva o nájme Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 0,00 03.07.12 stiahni dokument (1 729kB)
Popis: Zmluva o prevádzke číslo: 2012/NV/01, prevádzkovanie objektov a zariadení verejného vodovodu
Zmluvná strana: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. (IČO 36672271)
Adresa: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 03.07.12
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o nájme lesných porastov - majetok obce zo dňa 14.09.2011 Obecné lesy, s.r.o., Stankovany 18.346,00 29.06.12 stiahni dokument (207kB)
Popis: Nájom lesných porastov
Zmluvná strana: Obecné lesy, s.r.o., Stankovany (IČO 360006815)
Adresa: 034 92 Stankovany
Dátum zverejnenia: 29.06.12
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. S1/201 K Consulting, s.r.o. 0,00 07.06.12 stiahni dokument (464kB)
Popis: Zmena obchodného mena a identifikačných údajov Mandatára
Zmluvná strana: K Consulting, s.r.o. (IČO 36691101)
Adresa: Domovina 21, 900 81 Šenkvice
Dátum zverejnenia: 07.06.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9901667594 Slovak Telekom, a.s. 0,00 28.05.12 stiahni dokument (2 056kB)
Popis: Poskytovanie verejných služieb
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469)
Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Dátum zverejnenia: 28.05.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kúpa koncového zariadenia Slovak Telekom, a.s. 14,90 28.05.12 stiahni dokument (454kB)
Popis: DSL WiFi router
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469)
Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Dátum zverejnenia: 28.05.12
Zmluva o odbere odpadu Peter Bolek - EKORAY 0,00 18.05.12 stiahni dokument (425kB)
Popis: Zabezpečenie odberu odpadu
Zmluvná strana: Peter Bolek - EKORAY (IČO 10846671)
Adresa: Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
Dátum zverejnenia: 18.05.12
Rámcová distribučná zmluva č. RD2012007 Stredoslovenská energetika, a.s. 0,00 10.05.12 stiahni dokument (1 092kB)
Popis: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO 36403008)
Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dátum zverejnenia: 10.05.12
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A5421648 Orange Slovensko, a.s. 0,00 23.04.12 stiahni dokument (3 846kB)
Popis: Zmluva o pripojení
Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. (IČO 35697270)
Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Dátum zverejnenia: 23.04.12
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti - par. 50j zákona č. 5/2004 Z.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 0,00 29.03.12 stiahni dokument (3 074kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok (IČO 37905465)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 29.03.12
Darovacia zmluva č. 12/3/2012 Mondi SCP, a. s. 45,18 16.03.12 stiahni dokument (226kB)
Popis: Darovanie výrobkov II. triedy
Zmluvná strana: Mondi SCP, a. s. (IČO 31637051)
Adresa: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 16.03.12
Zmluva o úvere č. 30/AUOC/2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. 120.000,00 22.02.12 stiahni dokument (2 273kB)
Popis: Poskytnutie úveru
Zmluvná strana: Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO 00151653)
Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Dátum zverejnenia: 22.02.12
Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č. 30/AUOC/2012-ZZ/1 a Dodatok k Zmluve o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00 22.02.12 stiahni dokument (2 088kB)
Popis:
Zmluvná strana: Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO 00151653)
Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Dátum zverejnenia: 22.02.12
Zmluva o spolupráci Centrálny obstarávateľ - záujmové združenie právnických osôb 0,00 15.02.12 stiahni dokument (1 333kB)
Popis:
Zmluvná strana: Centrálny obstarávateľ - záujmové združenie právnických osôb (IČO 42167795)
Adresa: Turček 123, 038 48 Turček
Dátum zverejnenia: 22.02.12
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa par. 50j zákona č. 5/2004 Z. z Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok 0,00 13.02.12 stiahni dokument (2 148kB)
Popis:
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok (IČO 37905465)
Adresa: Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok
Dátum zverejnenia: 13.02.12
Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00 09.02.12 stiahni dokument (722kB)
Popis: zriadenie bežného účtu
Zmluvná strana: Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO 00151653)
Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Dátum zverejnenia: 10.02.12
Zamestnávateľská zmluva č. 42218985/ZA1102 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0,00 01.02.12 stiahni dokument (768kB)
Popis: Doplnkové dôchodkové poistenie
Zmluvná strana: ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (IČO 35976853)
Adresa: Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava
Dátum zverejnenia: 10.02.12
Zmluva o prenájme časti pozemku Slov-kor 0,00 27.01.12 stiahni dokument (543kB)
Popis:
Zmluvná strana: Slov-kor (IČO 10950729)
Adresa:
Dátum zverejnenia: 27.01.12
Zmluva o poskytnutí dotácie Futbalový klub Sokol Stankovany, o.z. 5.000,00 12.01.12 stiahni dokument (640kB)
Popis:
Zmluvná strana: Futbalový klub Sokol Stankovany, o.z. (IČO )
Adresa:
Dátum zverejnenia: 17.01.12

Zverejňovanie

ZVOZ ODPADU

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Zajtra má meniny Bohuslav, Božislav, Svorad

Odkazy

ZSKS finančnou podporou
Žilinského samosprávneho kraja

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2024 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja bola obci Stankovany poskytnutá dotácia vo výške 900,- EUR na projekt „Kultúra pre všetkých“.


FOND


V súlade s nariadením GDPR upozorňujeme, že na
podujatiach konaných v obci Stankovany môžu byť zhotovované obrazové snímky alebo obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce návštevníkov, ktoré môže prevádzkovateľ Obec Stankovany použiť na marketingové účely, výlučne však za účelom prezentácie obce na webe Obce Stankovany alebo v priestoroch obce. V prípade námietky zverejnenia je  potrebné si ju uplatniť na Obecnom úrade Stankovany.


PC ucebna

Projekt:
Vybavenie počítačovej učebne Základnej školy s materskou školou Stankovany je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Cieľom projektu je zlepšiť a zmodernizovať jednu centrálnu počítačovú učebňu
ZŠ s MŠ v obci Stankovany, ktorá bude využívaná centrálne všetkými žiakmi
školy, čím bude obohatená o nové moderné a inovatívne IT vzdelávacie
pomôcky.
Výsledky projektu – naplnenie merateľných ukazovateľov:
Počet podporených učební: 1
Počet podporených základných škôl: 1
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl:20 žiakovAKTUÁLNE INFORMÁCIE 
o konaní bohoslužieb:

Farnosť Stankovany na FACEBOOKU

web farnosti:
farnoststankovany.wixsite.com


Mapový portál - návod na používanie


Nebuďme leniví

WIFI pre Teba

Wifi pre Obec StankovanyProjekt
Názov projektu: "Wifi pre Obec Stankovany"
je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN (Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia 30 Mbit/s)


 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:231
TÝŽDEŇ:576
CELKOM:933077

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 7. 2024
mierny dážď 27 °C 16 °C
streda 17. 7. mierny dážď 24/14 °C
štvrtok 18. 7. slabý dážď 23/13 °C
piatok 19. 7. zamračené 23/13 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

GDPR - osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:

BROS Computing, s.r.o. Miroslav Bros, brosland@brosland.eu

Kontakt

Obec Stankovany
Stankovany 133
034 92 Stankovany

Tel.: 044/439 12 31
Mobil: 0908 930 749
E-mail: obec@stankovany.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:00
Piatok: 7:30 - 13:00